FastRest Stok/Ambar ve Maliyet Yönetimi:

FastRest maliyet yönetimi, ilk madde ve malzeme girişinden başlayıp ürünlerin satılmasına kadar geçen tüm stok süreçlerini yönetmek üzere kurgulanmış stok takip yazılımıdır. Sektörel deneyimin getirdiği “BİLGİ”, uzmanlıktan gelen “BASİTLİK” ve “PARAMETRİK YAPI” en büyük tercih sebebiniz olacaktır. FastRest sisteminde yapılan satışların detaylı analizleri, maliyetler, ürün kârlılık raporları, stok kullanım raporları, stok sayım ve kullanım farkları bu yönetim yazılımda yapılır.

 • Satışların analizi, incelenmesi ve raporlanması,
 • Stok giriş/çıkış,
 • Alt depolar arasında ve şubeler arasında transferler,
 • Sınırsız sayıda reçete kullanımı,
 • Stok, ürün, ara ürün, porsiyon ve yığınların detaylı reçeteleri,
 • Bir ürün/ara ürün, başka ürünlerin maliyetinde kullanılabilir.
 • Reçetesi değişen ürün/ara ürün diğer ürün/ara ürünlerin maliyetini de otomatik olarak değiştirir.
 • İkram-iade-personel yemek maliyet hesabı,
 • Stok kontrolü,
 • Stok satımı hazır formları,
 • Stoktaki malın mali değeri,
 • Brüt kâr ve maliyet yüzde oranına göre en iyi satış fiyat analizi,
 • Menü yönetimi,
 • Yapılan sayıma göre stok artı veya eksilerin tespiti,
 • Detaylı stok tüketim ve verim raporları,
 • Maliyet raporları,
 • Aylık kâr/zarar bilançosunun hazırlanması.
 • Ön muhasebe ve cari hesap.
 • İstenen muhasebe sistemine XML ortamında veri aktarımı.